Äggtempera, 2021.
Livet är ju inte alltid så lätt och ibland känner jag mig som en vissen blomma. Då är det tacksamt att räddningspatrullen finns.