Maria bär Jesusbarnet. Målad 2015. Förlaga glasfönster i Skara domkyrka utfört av Bo Beskow runt 1950.