Målad 2018, Äggtempera.
När livet är vasst och besvärligt som det ju är ibland, finns ängeln som bär och skyddar oss.