Maria med segerns tolv stjärnor och ormen vid hennes fötter. en fri kombination mellan början på kapitel 12 i Uppenbarelseboken, där det står om kvinnan med tolv stjärnor och Guds strafftaktik till ormen i 1:a Mosebokens tredje kapitel.